Μίλα στο Σκύλο σου - Ολιστική Εκπαίδευση Σκύλων

Μίλα στο Σκύλο σου Blog

Σκύλος και παραλία

Σκύλος και παραλία - Μίλα στο Σκύλο σου Blog

Σκύλος και παραλία

Ευχάριστα νέα για τους απανταχού φιλόζωους, οι οποίοι δίνουν πλέον ραντεβού στην παραλία, μετά από τη θετική απόκριση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σε αίτημα της Πανελλαδικής Φιλοζωικής & Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Ζωοφιλικών Σωματείων.

Η σχετική απόφαση φαίνεται πως εξασφαλίζει την ελεύθερη παραμονή των κατοικίδιων σε θάλασσες και ακτές, ενώ πολύ σύντομα αναμένεται να εκδοθεί και  η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου.

Το αίτημα της Πανελλαδικής Φιλοζωικής & Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Ζωοφιλικών Σωματείων, για ελεύθερο κολύμπι των ζώων στις παραλίες, ήταν σε εκκρεμότητα από το 2013 και έλαβε επιτέλους τη θετική απάντηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Μέχρι σήμερα, οι ιδιοκτήτες ζώων, ναι μεν μπορούσαν να επισκεφτούν ερημικές παραλίες για μπάνιο παρέα με τα κατοικίδιά τους, αλλά η οποιαδήποτε ενόχληση από άλλους λουόμενους προαπαιτούσε το ζώο να απομακρυνθεί από το νερό, να κρατηθεί σε ασφαλή απόσταση από όσους ενοχλούνταν.

Σκύλος και παραλία - Μίλα στο Σκύλο σου Blog

Η επιστολή της Πανελλαδικής Φιλοζωικής & Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας ανέφερε μεταξύ άλλων: «Εν έτει 2013, που πάρα πολλά θέματα αναφορικά με τα ζώα, τόσο θεσμικά όσο και ιδεολογικά, έχουν αλλάξει, αντιεπιστημονικές μυθοπλασίες και απαρχαιωμένες αντιλήψεις για τα ζώα έχουν πλέον καταρριφθεί επιστημονικά και νομικά, δεν είναι δυνατόν να παραμένουν σε ισχύ εγκύκλιοι και διατάξεις άλλων εποχών που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την ευρωπαϊκή κουλτούρα και νομοθεσία».

Το Υπουργείο ανταποκρίθηκε θετικά στη διεκδίκηση των φιλόζωων, ενώ ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από το κολύμπι των ζώων, αρκεί βέβαια οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη του ζώου για εμβολιασμό κλπ να τηρούνται σχολαστικά.

Πλέον αναμένεται η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου που θα επιτρέπει το κολύμπι των ζώων, ώστε Έλληνες και αλλοδαποί επισκέπτες να μπορούν να κάνουν ελεύθερα τις διακοπές τους στη θάλασσα μαζί με τα κατοικίδιά τους.

Η σχετική απάντηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σε αίτημα της Πανελλαδικής Φιλοζωικής & Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Ζωοφιλικών Σωματείων, έχει ως εξής:

Θέμα: «Άρση της απαγόρευσης λουσίματος κατοικίδιων ζώων στη θάλασσα»
Σχετ: το αρ. Φακέλου. 511.19/2014/10.04.2014 έγγραφό σας (Αριθμός Σχεδίου 1460)

Σε απάντηση του σχετικού µε το θέμα εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία µας έχει την αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, της προστασίας των ζώων συντροφιάς, τα οποία βρίσκονται υπό την επίβλεψη και την ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του κατόχου τους.

Η προστασία των ζώων αυτών, επιτυγχάνεται µε την εφαρμογή του συνόλου των κανόνων ευζωίας και της καλής μεταχείρισής τους.

Σκύλος και παραλία - Μίλα στο Σκύλο σου Blog

Αυτοί συμπεριλαμβάνουν την παροχή κατάλληλης τροφής, νερού, την παραμονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να είναι µόνιµα δεμένα και χωρίς να διαβιούν εντός ακατάλληλων κατασκευών, τη φροντίδα για την ιατρική περίθαλψη, την τεκμηρίωση της κατάστασης υγείας του ζώου συντροφιάς, µε την ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας, στο οποίο επαληθεύεται επικαιροποιηµένα, η συνιστώµενη από την κτηνιατρική πρακτική και επιστήμη κατάσταση υγείας του ζώου (π.χ. πλήρες εµβολιακό πρόγραµµα ανάλογα µε την ηλικία του ζώου και τα εθνικά προγράµµατα επιτήρησης των ζωανθρωπονόσων, αντιπαρασιτική θεραπεία κ.λπ.), την εξασφάλιση της καθημερινής άσκησης ή του περιπάτου, το καθαρό και υγιεινό περιβάλλον για τη διαβίωση τους ώστε να µην πονούν και υποφέρουν και εν γένει να υπάρχει µέριµνα για το σεβασμό της ύπαρξής.

Το λούσιμο στην θάλασσα των κατοικίδιων ζώων συντροφιάς συμπεριλαμβάνεται στους κανόνες ευζωίας των ζώων ώστε ο περιορισμός του να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα ζώα αυτά.

α. Επιπρόσθετα, στο άρθρο 5 του νόμου 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46του Ν.4235/2014 , καθορίζονται οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ζώων συντροφιάς µε σκοπότη διασφάλιση της ευζωίας των ζώων, αλλά και κατά δεύτερο λόγο, της προστασίας της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και της διασφάλισης της κοινής ησυχίας.

Η προστασία της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και της διασφάλισης της κοινής ησυχίας, επιτυγχάνονται µε τη θέσπιση γενικών διατάξεων, στο προαναφερθέν νομικό πλαίσιο, που αφορούν ενδεικτικά, τις περιπτώσεις της εξόδου του ζώου από τον χώρο του ιδιοκτήτη του, τη παραμονή τους στις πολυκατοικίες ή στις µονοκατοικίες, την πρόσβαση στα µέσα µαζικής µεταφοράς, την υποχρεωτική πρόσδεση του σκύλου κατά τη διάρκεια του περιπάτου, τον καθαρισμό του περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται, αποσκοπώντας στον προσδιορισμό της θεμελιώδους και προεξάρχουσας υπεύθυνης συμπεριφοράς του ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς και στην διαφύλαξη της αρμονικής και φιλικής συνύπαρξης των ζώων αυτών µε τον άνθρωπο.

β. Ωστόσο, στους σκοπούς του παρόντος νομικού πλαισίου δεν περιλαμβάνεται η διευθέτηση θεμάτων όπως η πρόσβαση ή µη των ζώων συντροφιάς σε ειδικότερους κοινόχρηστους χώρους, όπως π.χ. στις δημόσιες υπηρεσίες, στα µουσία στους χώρους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, στις παραλίες λουόμενων κλπ.

Η µη πρόσβαση αυτή καθ’ εαυτή των ζώων στους χώρους λουοµένων δεν υποβαθμίζει την ευζωία του ζώου συντροφιάς, η δε πρόσβαση τους, από πλευράς υγειονομικής, δεν απειλεί την δημόσια υγεία υπό την προϋπόθεση ότι ταυτόχρονα τηρούνται απαρέγκλιτα οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τους και όσον αφορά την υποχρεωτική πρόσδεση του σκύλου, ώστε να εξασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος των δραστηριοτήτων του και ο σεβασμός των λουοµένων.

γ. Συμπερασματικά και προκειμένου να αρθούν επιφυλάξεις ή αντιδράσεις , οι ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς και εν γένει οι πολίτες, πρέπει να ενημερωθούν, µε κάθε πρόσφορο µέσο, για τις προϋποθέσεις πρόσβασης των ζώων στους χώρους των λουοµένων ιδιαίτερα λόγω, π.χ. συχνά, της απουσίας εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς ή της πρόσβασης στους χώρους µε πολύ µεγάλη πυκνότητα λουοµένων καθώς και ότι όταν δεν τηρούνται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τα αρμόδια όργανα των παραβάσεων του Ν. 4039/2012,επιβάλλουν τα προβλεποµένα διοικητικά πρόστιμα, του άρθρου 21 του ιδίου νόμου.

Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς του Ν.4039/2012 έχουν ισχύ και στη περίπτωση ζώων που έχουν εκπαιδευτεί για τη παροχή βοήθειας και προστασίας ατόμων µε ειδικές ανάγκες ή που χρησιμοποιούνται στη διάσωση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΧΡΥΣ. ∆ΗΛΕ

www.monopoli.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Διαβάστε επίσης