Μίλα στο Σκύλο σου - Ολιστική Εκπαίδευση Σκύλων

σχολή εκπαιδευτών σκύλων

Πιστοποιήσεις

Στη Σχολή Εκπαιδευτών του Μίλα στο Σκύλο σου οι σπουδαστές παρακολουθούν ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς, με μετρήσιμα αποτελέσματα και με τη δυνατότητα συνεχής αξιολόγησης που σαν σκοπό έχει τη συνεχόμενη βελτίωση και εξέλιξη τόσο της σχολής, όσο και των σπουδαστών.

Δεν διδάσκουμε απλά ένα πρόγραμμα, αλλά μία φιλοσοφία και έναν τρόπο ζωής. Θα μάθεις πώς νιώθουν και πώς σκέφτονται οι σκύλοι. Πώς, με σωστά δομημένα βήματα που βασίζονται σε σύγχρονες και επιστημονικά αποδεδειγμένες τεχνικές, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί τους. Πώς να επηρεάσεις τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά τους.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας Εκπαιδευτής Σκύλων για να κάνει σωστά, με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία τη δουλεία του. Γνώσεις και εμπειρία πάνω στην επικοινωνία, την εκπαίδευση και την ψυχολογία των σκύλων. Τεχνικές marketing, ψυχολογία ιδιοκτητών, βασικές γνώσεις για την υγεία και την περιποίηση των σκύλων και νομικές συμβουλές.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, δίνονται Πιστοποιητικά Παρακολούθησης.

Οι σπουδαστές της Σχολής θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στα σεμινάρια και σε άλλα projects (αν το επιθυμούν). Ένα δυνατό προσόν για το βιογραφικό τους.

Σχολή Εκπαιδευτών Σκύλων - Μίλα στο Σκύλο σου - Πιστοποιήσεις