Μίλα στο Σκύλο σου - Ολιστική Εκπαίδευση Σκύλων

about us

The philosophy of holistic dog training

Holistic Dog Training is a different philosophy of approaching dog training that sees each dog, the family, and the environment they live in, as a set of objects that must coexist harmoniously.

In recent decades, dog training has made leaps, but to achieve this it has been fragmented into very small and detached parts. Thus, we have: traditional trainers, positive trainers, the theory of the pack leader, behavioral veterinarians, whisperers, dog psychologists.

Each specialist is perfect for dealing with the problems that fit best with the philosophy he knows best, and ignores the rest. The holistic trainer will see the dog, the family, and the environment they live in as a whole and will work with all of them for an integrated and definitive solution.

About us - The philosophy of holistic dog training - Mila sto Skilo sou
About us - The philosophy of holistic dog training - Mila sto Skilo sou
Holistic approach

In holistic dog training, the dog is treated as a complete entity with feelings, needs, abilities, skills, and knowledge which is called to live together with other creatures in a society. The holistic trainer doesn’t just come to “fix” the problem (e.g., not listening, barking, being dominant, fearful, doing damage), but with special tools and techniques helps the whole family to understand and solve it.

The family members of the dog are its ambassadors in society, behavioral problems that the dog exhibits are considered symptoms of problematic communication between the dog, its family, and by extension, the way the dog deals with the environment and society around it.

About us - The philosophy of holistic dog training - Mila sto Skilo sou

The holistic trainer does not only work with the dog and the problem (the symptom, that is) but embraces the root of the problem, the communication. It creates clear channels and teaches the whole family how to communicate better, to improve continuously, and to overcome difficulties and problems.

The environment in which the dog and its family live is a tool. Depending on how it is shaped and how the human members of the family use it, it can have positive or negative results. It can help create a clear or a confused code of communication, to increase or decongest a behavioral problem (symptom), to relax or create tension. The holistic trainer will teach the members of the dog’s family how to shape and manage the environment, making it their best ally in the upbringing of their dog.

Holistic dog training comes to embrace dog, guardians, and environment and turns them away from problems.

At “Mila sto Skilo sou” we have a variety of programs and techniques of approach. All are based on scientific principles and on nature itself, the instincts, and the psychology of both dogs and humans. Common sense, “Act” and “Step by Step” are some of our best allies. Our guarantee “Always there for you” is our trademark! Our goal is to improve the quality of life, both of the dog and its owners, and we achieve it “Step by Step”.

About us - The philosophy of holistic dog training - Mila sto Skilo sou

Step 1: We create a common language of communication.

Step 2: Through Cooperation, we increase the self-confidence, virtues, and skills of both the dog and the owners. This results in the creation of mutual respect.

Step 3: In the final stage, we teach owners and dogs a different approach to situations. Dogs recognize everything their owners (their family) offer them, and the owners understand everything that dogs do and offer.

In a “magical” way, we have traveled from Communication, to Cooperation, to Respect, and finally, to Love!

We don’t just transfer knowledge… but we inspire!

We don’t try to dominate… but we try to help!

We don’t subdue… but we coexist harmoniously!

We don’t force… but we guide!

We live in a world of animals and humans. Our purpose is to coexist harmoniously and, day by day, to “transform” into a better version of ourselves. Our weapons? “Step by Step”, “Act”, “Always there for you”.

With knowledge, experience, scientific training, and endless love! And with an endless passion for information and adaptation.

Ilias Raymondis, Positive Dog Trainer and Expert in Communication between Dogs and Humans

our team

meet our team

We are a team of specially trained individuals who are here to provide you with support in whatever you may need, while offering all the necessary supplies for a proper Professional Dog Trainer.

Η ομάδα μας - Μίλα στο Σκύλο σου - Ηλίας Ραϋμόνδης

Ilias Raymondis

expert in communication
between dogs and humans

Η ομάδα μας - Μίλα στο Σκύλο σου - Θάλεια Χριστοδούλου

Thalia Christodoulou

groomer

Η ομάδα μας - Μίλα στο Σκύλο σου - Αργύρης Κουλούρης

Argyris Koulouris

legal counselor

Η ομάδα μας - Μίλα στο Σκύλο σου - Εύη Παντοπούλου

Evi Pantopoulou

veterinarian

Η ομάδα μας - Μίλα στο Σκύλο σου - Χρήστος Τσαρακτσίδης

Christos Tsaraktsidis

psychologist

Η ομάδα μας - Μίλα στο Σκύλο σου - Ηλίας Ραϋμόνδης

Ηλίας Ραϋμόνδης

ειδικός στην επικοινωνία
μεταξύ σκύλων & ανθρώπων

Η ομάδα μας - Μίλα στο Σκύλο σου - Θάλεια Χριστοδούλου

Θάλεια Χριστοδούλου

groomer

Η ομάδα μας - Μίλα στο Σκύλο σου - Αργύρης Κουλούρης

Ανάργυρος Κουλούρης

νομικός σύμβουλος

Η ομάδα μας - Μίλα στο Σκύλο σου - Εύη Παντοπούλου

Εύη Παντοπούλου

κτηνίατρος

Η ομάδα μας - Μίλα στο Σκύλο σου - Χρήστος Τσαρακτσίδης

Χρήστος Τσαρακτσίδης

ψυχολόγος