Μίλα στο Σκύλο σου - Ολιστική Εκπαίδευση Σκύλων

Dog Grooming Corfu

Offer your dog the grooming it deserves

Our specialized groomers will do everything to ensure your four-legged friend not only looks, but also feels perfect, offering complete grooming and beautification services

Μίλα στο Σκύλο σου Grooming - Περιποίηση Σκύλων - Κέρκυρα
Μίλα στο Σκύλο σου Grooming - Περιποίηση Σκύλων - Κέρκυρα
Μίλα στο Σκύλο σου - Grooming - Περιποίηση Σκύλων - Κέρκυρα

about us

Following the Dog Training and Dog Hotel, Mila sto Skilo sou’s Grooming is now here, with a team dedicated to the care and well-being of our four-legged friends.

Our goal is to provide high-quality services that meet every need of your pets, strengthening your relationship with your beloved friends.

our amenities

What grooming services do our "clients" enjoy?

bath

Washing with gentle hypoallergenic shampoos and softening creams, to keep your dog perfectly clean, soft, and fragrant.

haircut

Freshening up or a makeover, clipper or scissors, we offer your dog a haircut tailored to their coat type and needs.

grooming

Brushing, removal of dead hair, nail trimming, ear cleaning and everything needed for a complete grooming session.

book an appointment today

Contact us today, tell us about your dog’s needs and schedule an appointment to experience our services.