Μίλα στο Σκύλο σου - Ολιστική Εκπαίδευση Σκύλων

Μίλα στο Σκύλο σου Blog

Παράνομη η απαγόρευση κατοικιδίων στις πολυκατοικίες

Παράνομη η απαγόρευση κατοικιδίων στις πολυκατοικίες - Μίλα στο Σκύλο σου Blog

Παράνομη η απαγόρευση κατοικιδίων στις πολυκατοικίες

Η συνέλευση της πολυκατοικίας μπορεί να ορίσει μέγιστο αριθμό ανά διαμέρισμα

Παράνομη θεωρείται πλέον, η οποιαδήποτε απαγόρευση κατοικιδίων στις πολυκατοικίες, οι οποίες επιβάλλονται σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές διαμερισμάτων

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4830/2021, ο κανονισμός της πολυκατοικίας μπορεί να προβλέπει μέγιστο αριθμό κατοικιδίων ανά διαμέρισμα, συγκεκριμένα μέχρι τρία, όχι όμως να απαγορεύει σε όποιον μένει στην πολυκατοικία να έχει σκύλο ή γάτα, με την προϋπόθεση, τα ζώα να μην είναι μόνιμα στο μπαλκόνι και να μην κάνουν φασαρία σε ώρες κοινής ησυχίας.

Για τις μονοκατοικίες, ο νόμος δεν προβλέπει, μέγιστο αριθμό κατοικιδίων. Παρ’ όλα αυτά επιβάλλει την τήρηση των κανόνων ευζωίας και την καλή μεταχείριση όλων των ζώων που μένουν σε ένα σπίτι, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Αναλυτικά, το άρθρο 15 του νόμου 4830/2021 αναφέρει:

1. Επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.

2. Στις πολυκατοικίες, οι οποίες αποτελούνται από τουλάχιστον δύο διαμερίσματα, επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς εφόσον:

α. Διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη ή τον ανάδοχό τους ή διαμένουν, δυνάμει ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών, σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, ενδεικτικά στην πυλωτή ή στην ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο και στον κήπο, και εφόσον τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

β. Δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος.

γ. Η παραμονή στα διαμερίσματα πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας.

δ. Εάν πρόκειται για σκύλους ή γάτες, έχουν σημανθεί, καταγραφεί και διατηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία στο ΕΜΖΣ, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου του ζώου

Παράνομη η απαγόρευση κατοικιδίων στις πολυκατοικίες - Μίλα στο Σκύλο σου Blog

3. Δεν δύναται να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

4. Με τον κανονισμό μπορεί να περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ζώων που επιτρέπονται, μέχρι τα τρία ζώα ανά διαμέρισμα. Αλλαγές στον κανονισμό της πολυκατοικίας όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ζώων ανά διαμέρισμα ισχύουν αφού παρέλθουν δώδεκα μήνες από την ψήφισή τους.

5. Στις μονοκατοικίες επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς που έχουν σημανθεί και καταχωρηθεί νομίμως και διατηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία στο ΕΜΖΣ, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ευζωίας τους, καθώς και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

6. Οι αριθμητικοί περιορισμοί της παραγράφου 3 ισχύουν μόνο για σκύλους και γάτες. Όσον αφορά τα λοιπά ζώα συντροφιάς, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.Διαβάστε ολόκληρο τον νέο νόμο εδώ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Διαβάστε επίσης